Tüm Ülkeler Aynı Para Birimini Kullansalardı Ne Olurdu?

Hele ki son zamanlarda, Türk Lirası’nın, hemen hemen tüm para birimleri karşısında değer kaybettiğini gördükçe; ‘keşke bütün dünya aynı para birimini kullansaydı’ diye düşünmeden edemiyoruz.

Ama bu durum gerçekten de hem biz, hem de tüm insanlık adına olumlu sonuçlar doğurur muydu acaba? Soru bu…

Evet tek bir para birimi etrafında toplanan bir dünya, bugüne kıyasla çok daha verimli olacaktır. Ama aynı zamanda çok daha kırılgan! Çünkü…

Farklı ekonomiler birbirine sıkı sıkıya bağlı olacak ve bütün korumacı engeller ortadan kalkacaktır. Böylelikle de, küresel ticaret çok daha hızlı yayılacaktır.

Ülkeler kendi paralarını basamayacak, bu nedenle de yalnızca ekonomik büyümeye bel bağlayacaklardır.

Para, büyük ekonomilerden küçük ekonomilere özgürce akacaktı

Büyüme güçlü olurdu, fakat uzun vadede sürdürülebilir olmazdı… Birbirine bağlı bir dünya, çok daha kırılgandır. Zira bir ülkede meydana gelebilecek herhangi bir kriz, çabucak her yere yayılacak ve bir çeşit zincirleme reaksiyona sebep olacaktır.

Avrupa Birliği (AB) projesinde tek bir para biriminin benimsenmesi şüphesiz yerel ekonomilerin ticaret, iş gücü ve serbest dolaşımını artırdı. Zaten bu ülkeler ticaret kolaylığı ve karşılıklı büyümeyi teşvik etmek için ortak bir para birimini benimsemişti. Aksi takdirde ülkeler arasındaki ticaret hantal ve gitgide daha karmaşık bir duruma gelirdi.

Ancak ne var ki, kriz dönemlerinde de olumsuz, hatta yıkıcı etkilerini görmeye başlıyoruz. Nitekim bugün pek çok Avrupa ülkesi, eski para birimine dönmeyi düşünüyor.

kaynak:https://seyler.eksisozluk.com/tum-ulkeler-ayni-para-birimini-kullansa-nasil-bir-sonuc-ortaya-cikardi