Osmanlı Payitahtına Sığınan İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Hikayesi

Günümüzden taa 300 yıl önce bu topraklara bir sığınmacı kral geldi, yedi içti ve kendisine layık görülen lakabıyla geri döndü. Aslında götürdüğü şey sadece lakabı da değildi, İsveç’in çok ünlü 2 savaş gemisi Yıldırım ve Yaramaz isimlerini nerden aldı biliyor musunuz ? Payitahttan. Bu kez Demirbaş Şarl’ın hikayesine bakalım.

 

İsveç kralı büyük kuzey savaşında düşmanlarının ittifak halindeki ordularını yenilgiye uğratmış ve Rusların başkentine doğru yürümeye karar vermişti ve Rusların büyük çarı Deli Petro’nun yenile yenile yenmeyi öğreneceğiz dediği günlerdi. Ancak İsveç kralının bilmediği bişey vardı Deli petro yenmeyi Poltova kasabası yakınlarındaki ovada öğrenecekti. Poltova savaşında Rus hükümdar İsveç kralının ordusunu yok etti ve o gün yenmeyi öğrendi.

Poltovada ordusu yok olan İsveç kralı için tek bir yol vardı o da güneye doğru uzayıp giden topraklar. Kral kılıç artığı 1000 kadar askeriyle güneydeki toprakların sahibi Osmanlı İmparatorluğuna iltica etti. Osmanlı’nın ağırlamak zorunda kaldığı bir konuğu vardı artık yenik İsveç kralı 12. Şarl. Kral başlangıçta sadece 5 gün kalacağını söylemişti ancak misafirlik 5 sene hatta 5 seneden fazla sürdü.

Osmanlı tarafından ağırlanan kralın masraflarının bütçenin hangi kaleminden karşılanacağı konusunda Osmanlı maliyesinde büyük sorunlar çıkmıştı. Nihayetinde bu misafirliğin öyle 3-5 günlük olmadığı anlaşılmış ve sonunda harcamaların bütçedeki demirbaş kaleminden karşılanmasına karar verilmişti. İşte 12. Şarl’a Demirbaş Şarl denmesinin sebebi de tam olarak budur.

Demirbaş Şarl Osmanlıda kaldığı süre içinde Türkçeye de pek bir ilgi duydu. Eskiz çalışması sırasında çizdiği gemilere yaramaz ve yıldırım isimlerini verdi. Ülkesine döndükten sonra da 2 gemi yapılmasını emretti ve onlara bu isimleri verdi. Demirbaş Şarl’ın bu uzun misafirliği İsveçte etkileri bugün bile hissedilen etkiler bıraktı.Kahve, buzlu şerbet, kahve, kalabalık, köşk ve divan gibi kelimeler İsveç diline girdi, ayrıca Stockholm’de Osmanlı şehir planlarına göre yapıldı.