Osmanlı Devleti Avrupa’da Hangi Ülkeleri Kaç Sene Hakimiyetinde Tuttu ?

Bildiğimiz üzere Osmanlığı İmparatorluğu, 1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş bir Türk devletidir. 16. yüzyıla doğru dünyanın en güçlü imparatorluğu haline gelmiş ve 600 yıl boyunca doğu ve batı dünyası arasında bir köprü işlevi görmüştür. 20. yüzyıl çeyreğine kadar varlığını sürdürürek bir çok yeri himayesi altına almış ve işgal etmiştir. Peki yıllarca Avrupa siyasetine ve tarihine yön vermiş Osmanlı Devleti, nereleri fethetti ve bu yerlerde hükümdarlığını ne kadar sürdürdü ?

Bulgaristan – 545 yıl

Kosova – 539 yıl

Sırbistan – 539 yıl

Karadağ – 539 yıl

Bosna-Hersek – 539 yıl

Hırvatistan – 539 yıl

Makedonya – 539 yıl

Romanya – 490 yıl

Moldova – 490 yıl

Arnavutluk – 435 yıl

Gürcistan – 400 yıl

Yunanistan – 400 yıl

Ukrayna – 308 yıl

Güney Kıbrıs R.Y. – 293 yıl

Slovenya – 250 yıl

Macaristan – 160 yıl

Polonya(Lehistan) – 25 yıl

İtalya(Güneydoğu Kıyıları) – 20 yıl