Müslamanların Şii ve Sünni Olarak İkiye Ayrılmasına Neden Olan Olay: Kerbela Olayı

Hazreti Ali’nin ölümünden sonra halifeliği ele geçiren Muaviye, ve Muaviye’nin ölümünden sonra kendisini halife ilan eden Yezit, Hz. Hüseyin’den kendisine biat etmesini istemiştir. Hazreti Muhammed’in torunu, Hazreti Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin bunu kabul etmemiş, kendi destek olacağını söyleyen Küfe’lilerin yanına gitmek için 680 yılında, 70 yandaşı, ehlibeyti ile birlikte yola çıkmıştır.Durumu öğrenen Yezit, Kerbela’da, 4500 adamıyla birlikte Hz. Hüseyin’e ve 70 yandaşına savaş açmış, çölde susuz bırakmış, Hz. Hüseyin in kafasını keserek şehit etmiştir.

Hz. Ali’nin Kûfe’de suikast sonucu öldürülmesi sonrasında, oğlu Hz. Hasan halife olur ve Kûfe halkını Muaviye’ye karşı savaşa çağırır. Hz. Hasan, ordusundaki bölünmeler nedeniyle ordusuna güvenemez ve kan dökülmemesi adına Muaviye’ye biat eder; ancak kardeşi Hz. Hüseyin Muaviye’ye biat etmeyi reddeder, bu uğurda ölecek olsa bile zalime biat etmeyi kabul etmez. Hz. Hasan’ın Muaviye’ye biat etmesinin ardından, Hz. hasan ve Hz. Hüseyin Medine’ye göç eder ve burada Hz. Hasan Muaviye tarafından zehirlendirilerek öldürülür.
Muaviye, Hz. Hüseyin’in peygamberin torunu olması ve sevilen biri olması nedeniyle, ölmesinden sonra da halifeliğin Emevi soyunda kalması ve Hz. Hüseyin’e geçmemesi için, henüz sağken halifeliği oğlu Yezid’e devreder. Muaviye’ye biat etmeyen Hz. Hüseyin, Yezid’e de biat etmez, ezilen Kûfe halkının çağrısına uyarak Medine’den Kûfe’ye doğru yola çıkar. bu sırada Yezid’in adamları tarafından, Kûfe’de Hz. Hüseyin’i destekleyen kişiler sindirilmiş, Müslim idam edilmiştir; Yezid’in generallerinden hür de Hz. Hüseyin’in yolunu kesmek için görevlendirilir. Çölde Kûfe’ye doğru ilerleyen Hz. Hüseyin, hür ve Suriyeli askerler tarafından yolu kesildiğinde, Hür’ü doğruluğa çağırır ve vicdanıyla yüzleşen hür, Hz. Hüseyin’in geçmesine izin verir. Kerbela’da Yezid’in adamları tarafından ilerlemesine izin verilmeyen ve Yezid’e biat etmemeleri nedeniyle yanı başlarındaki Fırat nehrinin suyuna yaklaşmaları engellenen Hz. Hüseyin’in yanındaki çocuklar ve kadınlar susuzluktan perişan olur. Susuzluktan kıvranan çocukların iniltilerine vicdanı dayanamayan Hz. Hüseyin’in ordusu, Fırat nehrine ulaşmak için kılıçlarını çeker, Hz. Hüseyin için Yezid’in adamlarına ilk kılıcı çeken Yezid’in generali Hür’dür; ancak Yezid’in ordusu yedi bin, Hz. Hüseyin’in ordusu ise yalnızca yetmiş kişiden oluşmaktadır. Herbela’da Hz. Hüseyin şehit olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir