Muhtemelen İlk Kez Duyacağınız Osmanlı’da Yaşanmış 5 İlginç Olay

1. Silivri açıklarında denizin dibinde kıymeti tam olarak bilinmeyen elmas vardır. Hikayesi şu şekildedir:

İkinci Mahmut vapurla Gelibolu’ya kadar bir seyahate çıkmıştı. Dönüşte gemi Silivri açıklarında bir fırtınaya tutuldu ve geminin arkasına bağlı olan saltanat kayığı içindeki kıymetli eşyalarla beraber denizin dibini boyladı. Bu eşyalar arasında Padişahın sapı elmaslarla donatılmış şemsiyesi de vardı.

2. Türkiye’de ilk defa Latin harfleriyle Türkçe yazı yazan Üçüncü Selim’in kız kardeşi Hatice Sultandır.

Hatice Sultan, bir ara maiyetinde çalışmış olan ressam ve mimar Melling’e emir ve ricalarını bu suretle bildirirdi. Melling, Türkçeyi azıcık anlar ve konuşur, fakat Arap harflerini bilmezdi.

3. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman bir kuyruklu yıldız görünmüştü; papa o zaman yıldızı “Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız” olarak aforoz etmişti.

Bu kuyruklu yıldızın, sonra, Halley kuyruklu yıldızı olduğu öğrenildi. Balkan Harbinde Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerlerken Halley kuyruklu yıldızı yine göründü. O zaman kilise adamları: “Türklerin uğur yıldızı göründü, Bulgarlar gene mağlup olacaklar!” dedi ve dedikleri çıktı. Çatalca muharebesini kazandık, Balkanlı müttefikler arasına nifak girdi, Edirne’yi Bulgarlardan geri aldık.

4. İstanbul’daki Kız Kulesi Osmanlı tarihinde yalnız bir defa ve bir kişi için hapishane olarak kullanılmıştır.

Burada, on sekizinci asrın namlı vezirlerinden Hekimoğlu Ali Paşa hapsedilmiş ve oradan sürgüne gönderilmiştir.

5. Osmanlı’daki en trajik devletin bekasına yönelik kardeş katliamı III. Mehmet’in tahta çıkmasıyla yaşanmıştır.

Tahta çıktığı günün gecesi 19 erkek kardeşini boğdurtmuştur, bazı kaynaklar 19 erkek kardeşin yanı sıra 20 kız kardeşini ve babasının hamile eşleri ile babasının bebek yaştaki çocuklarını da öldürtmüştür. Yani III. Mehmet bir gecede toplamda 40-45 insanı öldürtmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir