1. Dünya Savaşı Sırasında Bir İngiliz Askerinin Merhameti 60 Milyondan Fazla İnsanın Hayatına Sebep Oldu

Tarih boyunca dönüm niteliği tabir edilen birçok olaya şahit olunmuştur. Esasında yaşandığı an itibarıyla öneminin farkına varılamayan bu olaylar, üzerinden yıllar geçtikten sonra geniş bir bakış açısı neticesinde ortaya çıkmaktadır. I. Dünya Savaşı sırasında yaralanan Adolf Hitler’in, bir İngiliz askeri tarafından hayatının kurtarılması da işte böyle bir olaydır.

Adolf Hitler, Fransa’da bir köyde vuku bulan çatışma neticesinde bacağından yaralanmıştı. Tam bu sırada Henry Tandey, yaralı ve yorgun düşmüş bu Alman askeriyle karşılaştı.Silahını ona doğrulttu, fakat düşmanı da olsa yaralı ve savunmasız bir insanı öldürmeyi doğru bulmadı. Adolf Hitler’i vurmadı ve böylece onun hayatını bağışlamış oldu. Fakat yıllar sonra, o adamı öldürmediği için pişman olacağını nereden bilebilirdi ki ? 1891 yılında Leamington’da doğmuştu, babası eski bir askerdi. Tandey 1910 yılında orduya katılmış, hemen birkaç yıl sonra da kendisini Cihan Harbi’nin içerisinde bulmuştu. Adolf Hitler’in hayatını bağışlayarak, aslında dolaylı yoldan II. Dünya Savaşına sebep vereceğinin farkında bile değildi.

Henry Tandey, I. Dünya Savaşı’ndan gazi olarak çıkmıştı. Ülkesine döndüğünde bir dizi madalya kazandı. Leamington’a döndü ve evlendi, çocuk sahibi olmadı. 1977 yılında 86 yaşında hayata veda ettiğinde, 10 adet askeri madalya ve pişmanlık, burukluk, üzüntü gibi birçok garip duygu sahibiydi. Henry Tandey hiç istemeden, dolaylı yoldan II. Dünya Savaşına sebebiyet vermişti. O günü ve duyguları şu ifadelerle tasvir etti:

“Yaralı birini vurmak istemiyordum. Daha sonra onun nasıl bir insana dönüşeceği hakkında en ufak bir fikrim olsaydı, gözümü kırpmadan silahımı ateşlerdim. “