Cengiz Han’ın Müslüman Ol Çağrısına Cevabı

Cengiz Han gibi zamanının en büyük hükümdarının Müslüman olması hem İslam dünyası için güvenlik sağlayacak hem de hakimi olduğu topraklarda Müslümanlığın topluluklar halinde kabul edilmesine vesile olacaktı. Bu sebeple Cengiz Hana müslümanlığı tebliğ etmekle görevli bir heyet oluşturuldu.

Çok uzun ve meşakatlı bir yolculuğun sonunda Cengiz Hanın bulunduğu bölgeye vardılar ve huzura kabul edildiler. Cengiz Han “evet burun sizi dinliyorum” der. Elçi “Hanlar hanı Cengiz Han sizi İslama davet etmekle görevlendirildik” Cengiz Han ” İslam dediğiniz nedir” Elçi ” Peygamberimiz Hz. Muhammed vasıtasıyla tüm insanlığa tebliğ edilen son hak dindir”. Cengiz Han ” Peygamber dediğiniz nedir?” diye sorar. Elçi cevap verir ” Peygamber yerlerin ve göklerin yaratıcısının yeryüzündeki seçilmiş temsilcisidir” der. Cengiz Han ” Olabilir ben de tengrinin buradaki temsilcisi de benim. Elçi ” Ama size bir kitap indirilmedi Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Kuran-ı Kerim indirildi” Cengiz Han ” Kitabınız Kuran’da ne yazıyor bahsedin bakalım.

Temsilciler İhlas suresini okudular, Cengiz Han surenin tercüme edilmesini ister çünkü hiçbir şey anlamamıştır. Temsilciler sureyi tercüme ederler ” De ki o Allah birdir Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. O doğmamıştır ve doğrulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir” Bunun üzerine Cengiz Han gülümser ve şöyle der ” Siz bunları daha yeni mi öğrendiniz bu anlattığınız şeyler bizde yeni değil biz binlerce yıldır bunları bilir ona göre yaşarız zaten, sizin soyunuz çamurdan tahtadan taştan yaptıkları putlara taparken biz bunları biliyorduk, burada da tanrının tek temsilcisi benim demiştir.

Bu sözler size garip gelmiş olabilir fakat Moğollar’ın inancına göre Cengiz Han tanrı tarafından kurtarıcı olarak gönderilmiştir ve anlatılan şu hikaye çok yaygındır. Cengiz han halkını içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için 10 gün bir mağaranın içinde tanrıya yalvarır. Bu 10 günlük süre sonunda Tanrının” senin dileğini kabul ettim, dışarı çık, her nereye gidersen git muzaffer ol.” dediği söylenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir