Neden Birçok Ülkede Kumbaralar Domuz Şeklinde ?

Müslüman ülkelerde pek görülmese de dünyanın pek çok ülkesinde kumbaralar genellikle domuz şeklinde. Peki domuz ve para biriktirmenin ne gibi bir alakası var?

Günlük hayatımızda karşılaştığımız ve kullandığımız her şeyin bir tarihi olduğu gibi kumbaranın da mazisi çok eskilere dayanıyor. Hatta en eski kumbara buluntulardan birine Aydın’ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti’nde rastlanmış.

MÖ 2. yüzyıldaki antik Yunan yaşamında ve farklı kültürlerde rastlanan farklı tasarımlar arasında bazı istisnalar olsa da arkeolojik kazılarda genelde pişmiş topraktan yapılmış küp şeklinde kumbara tiplerine rastlanıyor.

Dilimize Farsçadan geçen “kumbara” kelimesi de yine “küçük küp” anlamına gelen “humbara”dan türemiş. Küpün içine doldurup gömülen çil çil altınlar hala birçok insanın hayalini süsler vaziyette.

Ortaçağ Avrupasında ise İngilizler, paralarını değerli eşyalarını yine “pygg kavanozu” (pygg jar) denilen kil kavanozlarda saklıyorlardı. 18. yüzyıldan sonra pygg kilinden yapılan bu kumbaralar, yerini yavaş yavaş cam ve plastik kumbaralara bırakmıştı.

Fakat zamanla bu pygg kavanozları kaybolsa da ismi kaybolmamış ve pygg kelimesi gün geçtikçe İngilizce “pig” yani domuz kelimesine dönüşmüştü. Kumbaralar farklı metaryallerden yapılsa da bir pazarlama taktiği olarak domuz şeklini almış ve “piggy banks” ismi ile kullanılmaya başlanarak günümüze kadar gelmişler.

Konu hakkında farklı teoriler de mevcut. Bunlardan biri bazı tarihçiler tarafından dile getirilen, ilk kumbara örneklerinin Endonezya’da bulunduğunu iddiası. Endonezya ve Cava dilinde “celengan” terimi, para biriktirmek için kullanılıyor. Aynı zamanda bu kelime para, kumbara ve yaban domuzu anlamına da geliyor. Toerinin dayanak noktası ise buralarda 14. ve 15. yüzyıllarda yaban domuzu şeklinde kumbaraların bulunması.

Bir diğer teoriye göre ise kumbaraların tarihi Çin’de, Qing Hanedanlığı dönemine kadar gidiyor. Burada domuzlar zenginlik ve bolluğun simgesi olarak görüyordu. Bu nedenle insanlar paralarını simgesel olarak domuz şeklindeki kumbaralarda saklıyorlardı.

kaynak: https://www.gizibu.com/neden-dunyanin-bircok-ulkesinde-kumbaralar-domuz-seklindedir/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir