Güneş Gezegenleri Milyarlarca Yıldır Nasıl Aynı Yörüngede Tutuyor ?

Tüm gezegenler elips yörünge etrafında dönerken onları bir arada tutan bir manyetik gücün olması gerekir ki o güç güneştir. Bu dönüşte gezegen sıralaması değişmez ve yörünge düzlemi üzerindeki gezegenlerin sırası birbirine karışmaz. Güneşe en uzak gezegen olan Neptün’den güneşe en yakın gezegen Merkür’e kadar hepsi değişmez gezegen sıralaması şemasına uyarlar. Gezegen konumları asla değişmez.

Bir deneme yapmak için bir ipin ucuna herhangi bir ağırlık bağlayın ve onu bir daire etrafına döndürün. İpin kuvveti ağırlık üzerine etki edecektir. İşte bu kuvvetin adı gerginliktir. Bu gerginlik de dairenin merkezine doğru hareket ettirir. Dairesel bir hareketin merkezine doru olan kuvvete merkezkaç kuvveti denir. İpi bırakırsak ipin ucundaki ağırlık doğrusal olarak hareket eder.

Bir cismin üzerine dış kuvvet geldiğinde cisim ivme kazanır. Kuvvet hızın yönüne dikse bu ivmelenme hızın süratini değil yönünü değiştirir.

İşte güneşin bir gezegen üzerine uyguladığı kütleçekimi kuvveti gezgen hızının yönüne diktir. Kütleçekimi, gezegenleri güneşin yörüngesinde tutan merkezkaçın yerine geçer. Güneşin kütleçekimi kuvveti gezegen hızının yönünü değiştirir. İşte bu şekilde dünya, güneş etrafında dairesel bir çizgide yani yörüngede döner. Kütleçekimi birden ortadan kaybolursa dünya ve diğer tüm gezegenler bir doğru üzerine harekete devam ederler.

Dünyamız ve tüm gezegenler güneş etrafında dolanırlar çünkü kütleleri güneşin kütlesinden azdır. İki yıldız aynı kütleye sahipse karşılıklı olarak kütle merkezinden eşit uzaklıktadırlar. Aralarındaki uzaklığın yarısı da karşılıklı kütle merkezini gösterir. Gezegenler güneşin yörüngesindedir denir ama her biri kütle merkezinin yörüngesinde hareket eder. Çünkü güneşin kütlesi gezegenlerinkinden daha fazlasına sahiptir. Gezegenler güneş etrafında çok geniş bir yörüngede dolanırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir