Ermenistan Parasında Neden Ağrı Dağı Var ?

Bütün Ermenilerin duygu olarak üzerinde birleştiği bir bakışta tanınan bir kaç ulusal simge vardır. Ağrı Dağı yani Ermenilerin söylemiyle Ararat Dağı bunların en başında yer almaktadır bu en azından Rusların kafkaslarda ilerledikleri son 200 yıldan beri böyledir.Ağrı Dağının ermeni toplumundaki yeri dağın Ermenistan armasında yer almasıyla daha da pekişti. Dağın görseline ülkedeki sayısız kamu kuruluşu ve özel şirketin, futbol klüplerinden çeşitli şarap ve konyak markalarının logolarında rastlarız. Hatta paralarının üzerinde bile ağrı dağının resmi vardır.

Ayrıca Ağrı dağının Ermeni diasporasında da simgesel değeri vardır. Aslında Ağrı dağının Ermeni kültüründeki yeri çok daha eskilere dayanır. Yaratılış kitabında Nuh’un gemisinin Ağrı dağında karaya oturduğu anlatıldığından Ermeniler için kutsal bir özelliği de vardır. Peki bizim topraklarımızdaki Ağrı dağına neden bu kadar musallat oluyor bu Ermeniler?

Ermenistan devlet arması. Ortadaki Ağrı dağı simgesi

Aslında bu Ağrı dağı propagandası Ermenistanın hayalinde yatan bir idealin simgesel bir boyutu. Bu idealin hafızalardan silinmemesi sürekli akıllarda kalması için yapılmış imgesel bir şartlamadan başka bir şey değil. Nedir bu büyük Ermenistan ideali ? Bu ideal Türkiye, İran ve Gürcistan’ın bir bölümüyle Azerbaycan ve Nahçıvan topraklarının tamamını kapsayan Büyük Ermenistan projesidir. Bu projenin en büyük simgesi ise bu toprakların en yüksek dağı olan kutsal kitaplarda da adı geçen ve mistik bir tarafı da olan Ağrı dağı olacaktır elbette.

Ermenistanın başkenti Erivan Ağrı dağının yakınlarında kurulu bir kenttir fakat Ağrı dağına hep hasrettirler. Türkiye sınırları çizilirken Mustafa Kemal Atatürk’ün Ağrı dağına özellikle önem verdiğini biliyoruz. Bunun sebebi Ağrı dağının bölgeye tamamiyle hakim olmasının yanı sıra Büyük Ermenistan projesine tokat gibi bir cevap verilmek istenmiş olmasıdır. O zamanlar Ermeniler Sovyetlerin hakimiyeti altındaydı fakat büyük Ermenistan hayali hep vardı.

Ermenistanın 1991’deki kuruluşunda bile bir emel yatmaktadır. Haritaya baktığınızda Ermenistanın Azerbaycan’la kara bağlantımızı kestiğini Orta Asyadaki Türk Cumhuriyetlerine de Hazar Denizi üzerinden direkt ulaşmamızı engellediğini görürüz. Bu elbette bir tesadüf olmayıp gelecekte olması mümkün olan bir Türk dayanışmasını engelleyecek bir plandır. Ermenistan diğer Türk devletleriyle aramıza bir tampon olarak yerleştirildi. Ortak yapılmak istenen tüm projelerde Ermenistan hep engel teşkil ediyor ve etmeye devam edecek.