Yenebilir Su Balonu İster Miydiniz ?

Plastik su şişeleri tarihe karışabilir. Londra merkezli bir inovasyon atılımları yapan bir grup tarafından yeni bir proje, plastik şişeleri yenebilir su balonlarıyla değiştirmeyi hedefliyor. Bu balonlara Ooho! adı verilmiş. Bunu gerçekleştirebilmek için önce deniz yosunlarından elde edilen ve yenebilir olan saydam bir çeper tasarlanmış ve basitçe bu çeperin içerisi suyla doldurulmuş. Bu yöntemle hiçbir atık oluşmuyor ve balonların 4-6 haftalık raf ömrü oluyor.

Bu harika fikrin arkasında Londra İmparatorluk Koleji ve Krallık Sanat Koleji mezunu mühendislerden oluşan Skipping Rock Labs adlı inovasyon şirketi var. Bu fikirlerini ilk kez 2013’te orataya atmışlar ve çok beğenilmiş. Şimdiye kadar bu fikirleri üzerinde yoğun olarak çalıştılar ve bunu gerçekleştirmek için topladıkları bağış miktarı 600 bin Sterlin’i geçti(2,7 milyon TL). Sadece Amerika Birleişk Devletleri’nde yılda 35 milyar adet plastik şişenin kullanıldığı ve bunların çoğunun geri dönüştürülmediği düşünülürse, buna ek olarak plastik şişelerin doğaya karışmasının yüzlerce yıl aldığı da hesaba katılırsa bu yenebilir su balonları fikri çevremize önemli bir katkı sunacağa benziyor.