Parmak İziniz Kişiliğiniz Hakkında Neler Söylüyor ? | Olaybende Parmak İziniz Kişiliğiniz Hakkında Neler Söylüyor ? | Olaybende

Parmak İziniz Kişiliğiniz Hakkında Neler Söylüyor ?

Parmak izi deyip geçmeyin. Sir William Herschel, 1850’lerde parmak iziyle kimlik tesbitini ilk kullanan kişi. Herschel’den bu yana çok zaman geçti ama parmak izinin hayatımızdaki önemi azalmadı. Günümüzde, parmak izi, sadece kimlik tespiti için değil karakter analizi için de kullanılıyor. Tıpkı insanın avuç içinden kişilik analizlerinin yapılmasına benzer bir yöntemle parmak izinin de karakterimizi yansıttığı söyleniyor. İnanmak size kalmış.

Buna göre, parmak izlerimiz, beynimizin dokuz farklı potansiyelini yansıtıyor. FBI’ın da kabul ettiği üç temel parmak izi şekli var.

1. Döngüsel parmak izleri

Avuç ici karakter tahlili uzmanı Noel Jaquin’e göre, bu tip parmak izleri ‘muhtemel konsantrasyon eksikliğine bağlı zihinsel ve duygusal esnekliğe’ işaret ediyor. Bu parmak izi tipine sahip olanlar genellikle, açık yürekli, sakin, başkalarına yardıma hazır ve dost canlısı kişiler. Hayal güçleri yüksek olan bu kişilerin, iş hayatlarında risk alma kapasiteleri düşük.

2. Dairesel parmak izleri

Bu tip parmak izine sahip kişiler, baskın bir kişiliğe sahipler. Bu insanlar her ne kadar soğuk ve bencil görünseler de, kişilik olarak bağımsızlıklarına düşkün bir yapıya sahipler. Kendi fikirlerinde inatçı olan bu tipler, toplumda genellikle ‘yalnız kurt’ olarak görülen kişiler.

Bu kişiler yetenekli, başarı odaklı ve kararlı tipler olsalar da, mizaçları, başkalarıyla geçinmeye müsait değil. Bu kişiler çoğunlukla kendilerine verilen işi sonuna kadar götürürler, sıklıkla kendileri ve çevrelerindeki insanların yaptıkları işlerden tatmin olmazlar.

3. Eğrisel parmak izleri

Bu kişiler, pragmatik, cesur ve güvenilirdir. Bazen pragmatik olmaları onları inatçılığa götürebilir. Bu tipler, kendi inançlarına ve kurdukları dostluklara sadakatleri ile bilinir. Genellikle bu tipler, sanatçı bir kişiliğe ya da tam tersine sahip olabilir. Kendilerinden emin, enerjik tiplerdir ancak kimi zaman değişime adapte olmakta zorlanabilirler.


Bir Cevap Yazın