Kadınlar Neden Erkeklerden Uzun Yaşar?

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede yapılan istatistiklerde kadınların erkeklerden 5 ila 10 yıl arası daha uzun yaşadıkları gözlenmiştir. 100 yaşını aşmış insanların %85’i kadınlardır.

Bu konudaki ilk kanılardan biri erkeklerin ağır çalışma koşullarından dolayı erken ölmeleriydi. Madenlerde çalışan, toprağı ekip biçen erkek, vücuduna ekstra yükleniyor ve bunun etkilerini yıllar ilerledikçe görüyordu. Fakat sorun bu olsaydı artık erkeklerin ve kadınların benzer koşullarda çalıştığı bir dönemde aradaki farkın kapanıyor olması gerekirdi. Uzmanlar bu farkın her yıl her ülkede korunduğunu ve insan biyolojisinde en istikrarlı eğilimin bu olduğunu belirtiyor.

Erkeklerin bedenlerine karşı daha kötücül davrandığını kanıtlamak da pek mümkün değil. Sigara, alkol ve obezite gibi etkenler farklı ülkelerde bu farkın azlığını veya çokluğunu belirleyebiliyor. Örneğin alkol ve sigara yüzünden Rusya’da erkeklerin ömrü kadınlardan 13 yıl daha kısa.

Kadınlar ruhsal sorunları yönetmede erkeklerden daha ustalar. Duygusallıkları erkeklerden fazla olsa da onlar ‘duygularını yönetme’ işini erkeklerden daha iyi becerirler. Kadınlar stresle de çok iyi başa çıkabilirler.

Evet bunların hepsi kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığının çeşitli nedenleri. Bu konuda yapılan bir araştırma ise bu durumu şöyle açıklıyor:

Araştırmaya göre yıllar geçtikçe vücut savunması daha da zayıflıyor. Erkeklerin hastalıklara duyarlılığı artıyor ve daha kısa bir yaşam sürmek zorunda kalıyorlar.

Çalışmada geniş bir yaş yelpazesi aralığında sağlıklı kişilerin kan örneklerini alarak inceleme yaptı. Yaşları 20 ile 90 arasında değişen 356 erkek ve kadından oluşan bu katılımcıların beyaz kan hücre ve sitokinler adı verilen bağışıklık sistemi sinyal molekülleri seviyelerine bakıldı. Her iki cinste de yaşlandıkça beyaz kan hücresinin düştüğü görüldü. Ama erkek ve kadınlarda düşüş hızı farklıydı.

Tokyo Tıp ve Dişçilik Üniversitesi’nden Prof. Katsuiku Hirokawa liderliğindeki ekip bu araştırmayı online yayın yapan Immunity and Ageing dergisinde açıkladı. Uzman ekip “Yaşa bağlı değişen farklı bağışıklık parametreleri kadın ve erkekte farklı. Bizim bulgularımız, kadınlarda erkeklere göre bağışıklık parametrelerinin bu yavaş düşüşünün, kadının erkekten daha uzun yaşamasını beraberinde getirdiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.