Atatürk’ün Siyasi Görüşü Neydi? Sağa mı yakın? Sola mı? | Olaybende Atatürk’ün Siyasi Görüşü Neydi? Sağa mı yakın? Sola mı? | Olaybende

Atatürk’ün Siyasi Görüşü Neydi? Sağa mı yakın? Sola mı?

Bu sorunun cevabı her zaman merak edilmiştir. Çünkü Atatürk gibi bir lider ile aynı görüşte olmak önemlidir. Bu yüzden merkez sol her zaman Atatürk’ü solcu olarak nitelendirmiştir. Merkez sağcılar ise Milliyetçi olarak görmüştür. Solcuların böyle düşünmesinin sebebi yaptığı yenilikler ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hevesi olarak değerlendiriliyor. Sağcılar ise Atatürk’ün milli değerlere, Türklüğe ve Kurt simgesine verdiği önemlerden dolayı onu sağcı olarak nitelendiriyor. Aslında her ikisi de doğru, çünkü Atatürk iki ideolojinin de iyi yönlerini almış, bir nevi birleştirmiştir. Yani yenilikler yaparken, çağa ayak uydurmaya çalışırken Milliyetçiliği, Türklüğü bir kenara bırakmamıştır. Milliyetçilik yaparken de modern dünyadan geri kalmamıştır.

Kısacası Türk halkının benliğini, değerlerini bozmadan çağın gerisinde kalmamaya çalışmıştır. Onların seviyesine ulaştıktan sonra onlardan daha medeni olmamızı amaçlamıştır. Öyle ki şu an bizden medeni olan ülkeler ”Kadına Seçme ve Seçilme hakkı”nı hakkını bizden çok sonra vermiştir.(Fransa’da 4 Ekim 1944’de yapılan yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi).(Türkiye ise 1930 yılında çıkarmıştır bu yasayı) Atatürk yaşadığı dönemde aslında Muasır Medeniyetler Seviyesine ulaşmış ve de zaman zaman onları geçmiştir.Komünist ve Sosyalist dediğimiz ideolojiler de Atatürk’ü kendilerine yakın görmektedir. Onu yaptığı devrimlerden dolayı Devrimci olarak nitenlendiriyorlar. Öyle ki ”Che öldürüldüğünde çantasından Nutuk çıktı” gibi şehir efsaneleri bile yayılmıştır. Evet komünizm ve sosyalizm eşitlik, devrim, hak ve özgürlük demekse, Atatürk tüm bunları da en güzel şekilde sağlamayı başarmıştır. Özetlemek gerekirse Atatürk tüm ideolojilerin yapmak isteyipte bir türlü yapamadıkları faaliyetleri tek başına gerçekleştirmiştir. Her ideolojinin en güzel yönünü almıştır, bunu yaparken de aşırıya kaçmamıştır. Milliyetçilik yaparken ırkçılık yapmamıştır… Peki siz Atatürk’ü bir ideolojiyle tanımlamak isterseniz hangisine yakın görürsünüz veya görmezsiniz?


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir