Tarih – Olaybende

Category: Tarih

Tarihten Hikayeler

Hakkını Arayan İşçilerin Maruz Kaldığı Korkunç Olay: Muz Olayı

Muz Katliamına Chiquita Muz firmasının (United Fruit Company eski ismiyle) 1928’de Kolombiya’da sebep olmuştur. Kolombiya çapında 30 bin muz işçisini örgütlemeyi başaran İşçi Birliği isimli sendika, sağlıklı çadırlar, ücret artışı, haftalık yevmiye, pazar günleri...

Çanakkale Savaşı’nın Kaderini Değiştiren Askeri Birlik: 57. Alay

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başlangıcı olarak görülen Anzak Çıkarması ve sonrasında gerçekleşen muharebelerdeki başarısıyla bilinen 57. Alay’a dair bilgiler. 19. tümen’e bağlı bulunan 57. alay, 25 nisan sabahı anzakların hücumunu Conkbayırı bölgesinin hemen altındaki kılıçbayırı’nda...